ประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 朗讀第一名 1年及選手 李興鴻同學


ประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่1 朗讀第二名 1年及選手 甘晓玫同學


ประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 朗讀第三名 1年及選手 林慈清同學

ciyin.org @ 2017 All rights reserved.  

 
เว็บสำเร็จรูป
×