2022/02/04 ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมงานเปิดป้ายถนนคอนกรีตซอย ๕ บ้านห้วยน้ำเย็น 感恩今天的所有佳賓支持


ขอขอบคุณ​ภิกษุณีซินเต้าจากประเทศใต้หวัน
感恩台灣心道長老妮

คุณ​หลินจากประเทศสิงคโปร์ที่สมทบทุนสร้างถนนคอนกรีต
感恩新加坡林先生

และขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี สนันสนุน งบประมาณ จำนวน 30,000 บาท
感恩鄉公所

ขอบคุณ​พ่อหลวงชานน หยกสังข์
ผช.ทินกร​ พงษ์สินเจริญ
ที่เป็นจิตอาสาคอยประสานงานและควบคุุมงานสร้างถนนคอนกรีต 
ตลอดจนชาวบ้านห้วยน้ำเย็นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
感恩村長與副村長志願從頭到尾協助到圓滿

ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
ที่มาร่วมงานเปิดป้ายถนนคอนกรีตซอย ๕ บ้านห้วยน้ำเย็น  มา ณ โอกาสนี้
感恩今天的所有佳賓支持


 

ciyin.org @ 2017-2022 All rights reserved.  

 
เว็บสำเร็จรูป
×