21/7/2022 首先感恩尊敬的創校主席昭坤法照長老慈悲,提議給(慈音)全體老師們到曼谷體驗推广行銷学校的经验。ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณต่อประธานผู้ก่อตั้งโรงเรียนฉื่ออินที่เคารพนับถือท่านเจ้าคุณฝ่าเจ้า ที่เสนอและให้โอกาสคณะครูฉื่ออินทุกคนเดินทางไปกรุงเทพฯ เพื่อร่วมสัมมนาเรียนรู้ประสบการณ์ในการส่งเสริมและทักษะการติดต่อสื่อสารโปรโมทโรงเรียน
       清早五點慈音華文學校出發,搭八點多的班機到曼谷與會合,一切行程有創校主席昭坤法照長老,榮譽委員張振豐,親自安排帶新加坡團隊與慈音華文學校全體老師共30多位,四天三夜[新泰南北傳文化交流]參訪活動。
       วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา 05:00 น. เริ่มออกเดินทางโรงเรียนสอนภาษาจีนฉื่ออิน ขึ้นเครื่อง 08.20 น. เพื่อร่วมสัมมนาที่กรุงเทพฯ กำหนดการทั้งหมดในครั้งนี้มีประธานผู้ก่อตั้ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณเดชา เดชนที เป็นหัวหน้าทีม[การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม] กิจกรรมเป็นเวลาสี่วัน สามคืน มีคณะสิงคโปร์และคณะครูฉื่ออินรวม 30 กว่าคน
       第一天轉載大師父 : 每个人都是这个世界的探索者。不同的旅行,看见不同的世界。旅行的意义在于沿途发生的不期而遇。不匆匆赶路,才能好好感悟。
       กำหนดการวันแรกท่านเจ้าคุณตรัสว่าทุกคนเป็นนักสำรวจโลก การเดินทางที่แตกต่างกันมองโลกที่แตกต่างกัน ความหมายของการเดินทางอยู่ที่การเผชิญหน้าที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นระหว่างทาง อย่ารีบร้อนที่จะได้ความรู้ ต้องมีความเข้าใจให้มากที่สุด
      (第一站)跟隨主席昭坤法照長老参访《东山学苑》พุทธประทีปวิหาร转载与金塔寺联书 : 人生就如同旅行一般,这个过程让我们不断地积累着,知识增多了,人脉增加了,经验增多了,财富也增多了。抵到《东山》,恭就大殿与真頓大和尚铜像前拈香点灯上供,诵八十八佛,回向在会信众,阖家欢乐平安。同時在寺院用丰盛的午餐。
      จุดแรกเยี่ยมชม "พุทธประทีปวิหาร "ชีวิตก็เหมือนการเดินทาง กระบวนการนี้ทำให้เราสะสม เพิ่มความรู้ เพิ่มการติดต่อ เพิ่มประสบการณ์ และเพิ่มความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่อง เมื่อมาถึง " พุทธประทีปวิหาร " เข้าอุโบสดและห้องพระอาจารย์เจียง จุดธูปถวายเครื่องบูชา สวดพระพุทธ และอุทิศส่วนกุศลให้ผู้มีจิตรศรัทธา ทั้งครอบครัวมีความสุขและปลอดภัยห่างใกลจากโรคภัย พร้อมกันนี้ ได้ทานอาหารกลางวันที่วัดพุทธประทีปวิหาร
      (第二站)参访《越柏南》泰僧寺วัดปากน้ำภาษีเจริญ。转载与金塔寺联书 :当我跪在顺德副僧王灵棺前,泪水直流控制不住心里哀伤的思念。大众虔诚般若心经,專伸回向,乘愿再来,普度众生。薩度……
      จุดที่สอง เยี่ยมชม วัดปากน้ำภาษีเจริญ เมื่อฉันคุกเข่าลงต่อหน้าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ฉันไม่สามารถควบคุมความคิดและอารมณ์ในใจได้ ด้วย(สมเด็จช่วง)เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาของมหายานและเถรวาท ท่านได้อุทิศตนเพื่อชาวพุทธิ์ ขอกราบอธิษฐาน ขอให้(สมเด็จช่วง)กลับมาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายชาวโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหมด สาธุ...
      第二天(第一站)参访《越色吉》泰僧寺ภูเขาทองวัดสระเกตุ供养戒德僧众。回向此功德,世界和平,人类安乐;疫情弥消,复本清浄。并为在会善缘信众祈祷,阖家平安,均沾胜福。
     วันที่สองจุดแรกเยี่ยมชมวัดสระเกตุภูเขาทองทำบุญถวายพระสงฆ์ อุทิศส่วนกุศลทั้งหมดนี้ ขอให้ชาวโลกสันติภาพ อยู่ดีมีสุข ขอให้ทุกคนห่างใกลจากโรคระบาด  
   (第二站)用完午餐,接着参訪卧佛寺วัดโพธิ์是泰国六大神庙之一,以巨大的卧佛雕像而闻名。所谓“巨大”,是整个卧佛寺仿佛是以佛像为中心而修建起来的,因为它真的不可能被运送进门。除了巨大的卧佛外,这座寺庙还因周围无数的佛像而闻名。此外,这座寺庙是泰国第一个公共教育中心,为普通民众传授科学,宗教和文学课程。它的位置非常靠近大皇宫和玉佛寺。因此,卧佛寺吸引的游客不象其他寺庙那么多,所以并不会非常拥挤,是第一次到泰国旅行游客的必到打卡之地。
      หลังอาหารกลางวัน เยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยทั่วไปเรียก วัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกของประเทศไทย นอกจากพระพุทธไสยาสน์ขนาดชั้นเอกแล้ว รอบๆ วัดยังมีพระพุทธรูปจำนวนนับไม่ถ้วน นอกจากนี้วัดยังเป็นศูนย์การศึกษาพระธรรมวิทยาศาสตร์ ศาสนา และวรรณคดีให้กับคนทั่วไปสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วนักท่องเที่ยวครั้งแรกที่มาเยือนประเทศไทยเป็นจุดที่ไม่ควรพลาด
     第三天 (第一站)《笏防寺》佛学院วัดผ่องพลอย  ,寺内供僧,副僧王亲临寺庙接受信徒们捐款,此次总筹得泰铢1,756,000用于建设佛学院僧坊。在会僧伽齐声唱诵经咒。所集功德,专伸回向,国運昌隆,人民安乐;佛日增辉,法运绵延。仗佛恩光,护念加被;举家眷序,均沾胜益。南无佛陀耶!南无达摩耶!南无僧伽耶!
     วันที่ สามจุดแรก "วัดผ่องพลอยวิริยาราม" ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหาร พร้อมทั้งบริจาคเงินทั้งสิ้น 1,756,000 บาท เพื่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้พระภิกษุสงฆ์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้ จงดลบันดาลให้ประเทศชาติและท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะสุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ และประสพสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกทิพาราตรีกาล เทอญ ฯ
     24/7/2022感恩尊敬的创校主席昭坤法照长老,荣誉委员张振丰先生以及各位团队大德们慈悲,让(慈音)全體老師有机会参与本次非常棒的文化交流活动。此次活動受益良多,我们希望将来也能有这样的机会。慈音团队会跟随大师父的指导,一步步的依教奉行,把当下教育做好。
     สุดท้ายนี้กราบขอบพระคุณ​หลวงพ่อ นายเดชา  เดชนทีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะที่เมตตา ให้โอกาสบุคลากรในโรงเรียนสอนภาษาจีนฉื่ออินร่วมสัมมนาแลกเปรียนวัฒนธรรมในครั้งนี้และอุปถัมภ์มาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาส​ในครั้งต่อๆไปด้วย ทางโรงเรียนจะนำคำสอนของเจ้าคุณ​หลวงพ่อฝ่าเจ้ามาปฏิบัติ​แก้ไข​การเรียนการสอนของ(ฉื่ออิน)​ให้ดีขึ้นตามลำดับ


  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
    
  
  
  
  


 

ciyin.org @ 2017-2022 All rights reserved.  

 
เว็บสำเร็จรูป
×