ท่านเจ้าคุณ​ฟ่าเจ้า เป็นผู้ส่อง​ประกาย​แสงสว่าง​ให้กำเนิด​และนำทางของ​(ฉื่อ​อิน)​ทำให้ฉื่ออินเจริญ​เติบโต ​การเรียนการสอนทันยุค​สมัย​และจัดตั้งฉื่ออินจนสำเร็จ​



ท่านเจ้าคุณ​ฟ่าเจ้า เป็นผู้ส่อง​ประกาย​แสงสว่าง​ให้กำเนิด​และนำทางของ​(ฉื่อ​อิน)​
ทำให้ฉื่ออินเจริญ​เติบโต ​การเรียนการสอนทันยุค​สมัย ​และจัดตั้งฉื่ออินจนสำเร็จ​ 
กราบขอบพระคุณ​ท่านที่คอยให้พร คำสอนและกำลังใจมาโดยตลอด​
ทำให้ดิฉันเดินต่อไปข้างหน้า​อย่างไม่หวั่นไหว​









 

ciyin.org @ 2017-2022 All rights reserved.  

 
เว็บสำเร็จรูป
×